IMBA 2.0

Utvidelse av systemet er under planlegging.

Ønsker du å bli med? Ta kontakt på post@imba.no

Kort info:

– Drevet med akvaponisk i 8 år

– Bygget og driftet kommersielt i 5 år

– Målet er high-end produkter